Chiết xuất espresso – Đánh sữa – Latte art Tuplip simple

0
1490

Quy trình:

Chiết xuất cà phê Espresso – Đánh sữa nóng – Latte art Tuplip cơ bản