Bạc xỉu là gì?

0
837

Bạc xỉu là tiếng Quảng Đông – ngôn ngữ người Hoa dùng phổ biến tại khu buôn bán Sài Gòn – Chợ Lớn khoảng những năm 50, 60 của thế kỷ trước.”Bạc xỉu” là chắt chữ từ cụm “bạc tẩy xỉu phé”.Bạc là màu trắng, Tẩy là cái ly không, Xỉu là một chút, và Phé là cà phê.Ý chỉ món đồ uống từ sữa nóng, pha thêm chút cà phê.Bạc xỉu là ly sữa vị cà phê, là thứ vị bình dân không thể lẫn lộn.

Nguồn: Vietnamnet