Rosetta Full

0
Latte art: rosetta full (đế, lá, tim)

Tulip 1-1-1-1

0
Latte art: tulip 1-1-1-1

Tulip 7 tầng

0
Latte art: Tulip 7 tầng

Đánh sữa – trộn sữa với espresso – thiên nga

0
Latte art: cách đánh sữa, trộn sữa với espresso, art thiên nga (swan)

Heart slow

0
Latte art: heart slow

Tulip 3d-2-1-3

0
Latte art: Tulip 3d-2-1-3

Tulip 1-2-3-1

0
Latte art: Tulip 1-2-3-1

Tulip 1-3

0
latte art : Tulip 1-3

Chiết xuất espresso – Đánh sữa – Latte art Tuplip simple

0
Quy trình: Chiết xuất cà phê Espresso - Đánh sữa nóng - Latte art Tuplip cơ bản

Latte art Rosetta

0
Rosetta dl-dt Bài viết do Sài Gòn Barista (@saigonbaristas) chia sẻ vào Th10 15, 2017 lúc 11:07pm PDT
- Advertisement -

Recent Posts