Khai giảng khóa học pha chế Barista ngày 10 / 09 / 2020

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC PHA CHẾ BARISTA 10 / 09 / 2020 KHÓA 83: BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP) Thời gian học : 02...

Khai giảng khóa học pha chế Barista ngày 11 / 02 / 2020

0
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC PHA CHẾ BARISTA 11/ 02 / 2020 KHÓA 36: BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP) Thời gian học : 02 tháng...

Khai giảng khóa học pha chế Barista ngày 10 / 09 / 2019

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC PHA CHẾ BARISTA 10/ 09 / 2019 KHÓA 35: BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP) Thời gian học : 02 tháng...

Khai giảng khóa học pha chế Barista ngày 12 – 13 / 06 /...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGÀY 12 & 13 / 06 / 2019 KHÓA 34: BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP) Thời gian học : 02 tháng – Tối 3, 5 (từ...

Khai giảng khóa học pha chế Barista ngày 05/03/2019

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC PHA CHẾ BARISTA 05 / 03 / 2019 KHÓA 33: BARISTA (PHA CHẾ CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP) Thời gian học : 02 tháng -...

Khai giảng các khóa học pha chế Bartender, Barista ngày 03 – 04 /12/2018

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGÀY 03 & 04 / 12 / 2018 KHÓA 97: KỸ THUẬT PHA CHẾ RƯỢU - COCKTAIL - NƯỚC GIẢI...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BARTENDER & BARISTA NGÀY 10 & 11 / 09 /...

  KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGÀY 10 & 11 / 09 / 2018 KHÓA 96: KỸ THUẬT PHA CHẾ RƯỢU - COCKTAIL - NƯỚC GIẢI...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BARTENDER & BARISTA NGÀY 11 & 12 / 06 /...

  KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGÀY 11 & 12 / 06 / 2018 KHÓA 95: KỸ THUẬT PHA CHẾ RƯỢU - COCKTAIL - NƯỚC GIẢI...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BARTENDER & BARISTA NGÀY 05 & 06 / 03 /...

0
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGÀY 05 & 06 / 03 / 2018 KHÓA 94: KỸ THUẬT PHA CHẾ RƯỢU - COCKTAIL - NƯỚC GIẢI...

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC BARISTA & BARTENDER NGÀY 22 – 23 / 05...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGÀY 22 & 23 / 05 / 2017 KHÓA 92: KỸ THUẬT PHA CHẾ RƯỢU – COCKTAIL – NƯỚC GIẢI...
- Advertisement -

Recent Posts